« 2023. december »
H K Sz Cs P Sz V
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Tinódi Gimnáziumért Alapítvány Kréta - elektronikus napló High-tech Biolabor
A+ A-
Iskolánkról

Az iskola múltja

FőépületAz 1951-ben alakult Sárvári Állami Általános Gimnázium csak keltezésében félévszázados, de szellemi és fizikai alapjai régebbre nyúlnak vissza. Az épület főbejáratán az 1908-as évszámon lépünk át, ami a főépület építésének dátumát jelzi. Ez adott otthont a polgári fiú- iskolának akkor. "Ez a nagyszerű otthon nemcsak külsejével örökítette meg az alkotók emlékét, hanem meglévő helyiségeivel, tágas termeivel... azt hirdeti, hogy milyen bölcsen, előrelátóan emelték fel a falait, számítva a fejlődés következtében beállható nagyobb igényekre, korszerű követelményekre" - olvashatjuk a sárvári polgári iskola korabeli értesítőjében. A "nagyobb igények" már 1927-ben új épületrész létrehozását követelték a polgári leányiskola számára. A múló évtizedek során a középfokú oktatásban növekvő tanulólétszám hívta létre az újabb és újabb épületszárnyakat. Így lett az iskolában "díszterem" 1964-ben, modern tornacsarnok 1992-ben, valamint 1995-ben épült meg egy új tanterem-együttes, szakmai gyakorlati termek, és a lányok számára új diákotthon. 2004-ben a szakképzés számára elméleti ismeretek oktatásához beépítésre került a díszterem feletti tetőtér, majd 2006-ban a gyakorlati képzéshez tanétteremmel bővült az iskola épülete, és megújult a tankonyha.

A történelmi múltú Sárváron a művelődésnek, oktatásnak előkelő szerep jutott. A 16. században a Nádasdyak vára a szellemi élet egyik fellegvára, ahol egyre sűrűbben fordulnak meg nagyműveltségű tudósok, tanítók, a reformáció jeles képviselői.

Tinódi Lantos Sebestyén - Németh Mihály szobrászművész alkotásaA vándorlantos történetmondó, krónikás Tinódi Sebestyén is Nádasdy Tamás hívására érkezett a várba, majd itt tért örök nyugovóra. Nemes egyszerűsége, helytállása, őszinte hazaszeretete évszázadok múltával sem halványult. Ezeket az értékeket vállalták az egykori névadók, vállaljuk ma is. Tinódi Sebestyénre minden év január végén ünnepi műsorral emlékezünk.

"Vannak az országban nagyobb iskolák, nem sokkal nagyobb felvételi sikerekkel dicsekedhetnek. Nem is itt kell keresni iskolánk rangsorát, hanem kötelessége teljesítésében. Abban, hogy itt Sárváron, a Rába mentén, a vasi tájakon hogyan töltötte be feladatát. Az elszámolás szerint betöltötte. A Sárvári Gimnázium nélkül is sokan szereztek volna nagyobb műveltséget a sárváriak és a környékbeliek közül, de nem ennyien. A gimnázium végzettjei nélkül sem lennének üresek a munkahelyek és a munkapadok, de nem a mi gyerekeink töltenék meg azokat, s ha igen, nem olyan felkészültséggel, mint ahogyan azt most teszik."

A fenti idézetet az Apáczai Csere János - díjas, országos hírű szaktekintély, Medvegy Antal igazgató írta az iskola évkönyvébe 1975-ben. Ő teremtette meg a vidéki gimnáziumi élet biztos alapjait, melyekre bátran lehetett építkezni eddig is, és lehet a jövőben is. Útjára indította a Diákírók- diákköltők találkozóját, amely a későbbiekben országos - sőt ma már határon túli - találkozóvá nőtte ki magát. Az Ő ötlete volt az Öregdiákok Baráti Körének megalakítása, amely biztosítja, hogy diák és iskola kapcsolata az érettségi bizonyítvány megszerzése után sem szakad meg. Pedagógiai írásaiban mindig hangsúlyozta a vidéki gimnáziumok különleges szerepét, sajátos mivoltát. Igazgatósága alatt több egykori diák vált a tantestület tagjává, ezzel is bizonyítva a hely szellemi kisugárzását.

Az általa leírt sorok ma is aktuálisak.

A Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola Sárvár város egyetlen olyan középfokú intézménye, ahol elsősorban gimnáziumi képzés folyik. Emellett 1998-tól megjelent a szakközépiskolai, valamint az érettségire épülő technikusképzés. A 2004-2005. tanévtől 2009-2010-es tanévig nálunk is választhatták a tanulók az öt évfolyamos - nyelvi előkészítő évfolyammal induló - oktatási formát. Intézményünk - helyzetéből adódóan - a sárvári és Sárvár környéki tanulók oktatását, nevelését biztosítja.

Új épületrészAz iskola tanulóinak, tanárainak tevékenysége jelentősen hozzájárul a város szellemiségének, kulturális életének sokszínűbbé tételéhez. Az elmúlt évek alatt számos színes tanáregyéniség, és a gimnáziumunk padjaiból kikerülő, a nagyvilágban is elismerést szerzett szaktekintély öregbítette nemcsak az intézmény, hanem városunk hírnevét is. Diákjaink meghatározó számban képviseltetik magukat a városi egyesületekben.

A város is magáénak érzi az iskolát. Ballagó diákjainktól a Nádasdy vár udvarán köszön el a város képviselője.

Az iskolában az oktatás-nevelés a hagyományos négy évfolyamos gimnáziumi iskolatípuson alapszik. Az 1991-92-es tanévtől nyolcosztályos gimnáziumi képzés is folyt, hatékonyságát a kiváló érettségi és felvételi eredmények bizonyították, de sajnos ez a képzési forma kimenő rendszerben 2006-07-es tanévben megszűnt. Ezért a tehetséggondozásnak hatékonyabb terepet igyekszünk teremteni a hagyományos négy osztályos évfolyamokon, valamint a most induló öt évfolyamos képzésben.

TankonyhaAz oktatás struktúrájának országos változása az 1998-99-es tanévtől arra kényszerítette az iskolát, hogy bővítse eddigi kínálatát. Ettől a tanévtől bevezetésre került a vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportú szakközépiskolai képzés évfolyamonként egy-egy osztállyal, amely az érettségire épülő vendéglátó technikus illetve idegenforgalmi technikus OKJ-s szakképesítésre készít elő. Ez a szakmai oktatás szervesen kapcsolódik Sárvár város és környékének idegenforgalmi fejlődéséhez. A fenti szakképzések keretében lehetőség van további bővítésére, új modulok beépítésére.

A Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskolában a gimnáziumi iskolatípusban az általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés és oktatás folyik. A szakközépiskolában az általános és a szakmai műveltséget megalapozó, és a további műveltség megszerzését elősegítő nevelő-oktató tevékenység folyik. Célja, hogy a tanulók alkalmassá váljanak a szakmaterületeken folyamatosan fejlődő alkotó munkára, a munkaerőpiac elvárásainak teljesítésére, valamint felsőfokú tanulmányok megkezdésére.

Ha Sárvár fejlődését nézzük, mely részben a turizmus és vendéglátóipar felé halad, akkor a szakközépiskolai és technikus képzésre a továbbiakban is szükség van. Így diákjaink egyrészt nagyobb eséllyel pályázhatnak olyan felsőoktatási intézményekbe, melyek fő profilja a vendéglátás és idegenforgalom, másrészt megszerzett tudásukat közvetlen lakóhelyükön, a helyi igényeket kielégítve szakképzett munkaerőként kamatoztathatják.

A gimnázium rövid története

1951. augusztus 28. A sárvári Állami Általános Gimnázium alakuló értekezlete
1951. szeptember 15. A Dolgozók Gimnáziumának Levelező tagozata indul
1951. A Zrínyi Ilona Diákotthon létrehozása
1954. A diákotthon a Hunyadi útra költözik
1952. Megalakul az iskolai sportkör
1956. január 29. Felveszi a Tinódi Sebestyén nevet; az iskola jelvényét elkészítik, melyben a Tinódi címer szerepel
1958. Első alkalommal kiírják az iskolai Tinódi pályázatot
1958-1959. Az első iskolai évkönyv kiadásra kerül
1960-1970. Az 5+1-es gimnáziumi képzési forma
1963-1964. Megépül az új iskolaszárny; 3 tanterem és a díszterem
1965. Diákköltők I. megyei találkozója
1968. Diákköltők Dunántúli Találkozója
1970. Diákírók- Diákkötők I. országos találkozója
1974. A Szakmunkások Szakközépiskolájának Levelező tagozata indul
1976. május 15. Megalakul az Öreg Diákok Baráti Köre
1978. Tinódi Sebestyén Gimnázium és Középiskolai Kollégium
1983-1986. Az egész iskola felújítása megvalósul
1986. Testvériskolai kapcsolat alakul az ausztriai Admont középiskolájával
1988-1996. Gyakorlati fakultációs tárgyak oktatása
1989-1990. Újra megjelenik a 12 éve szünetelő Iskolai Évkönyv
1991-1992. Megindul a nyolcosztályos gimnáziumi képzés
1991. Befejeződik a sporttelep építése
1992. Megszűnik a gimnáziumi levelező oktatás
1993. A tornacsarnok megépül
1995. Az új toldaléképület megépül,
1995. INTERNET- gépterem kialakításra kerül
1998. Szakközépiskolai oktatás és technikusképzés megkezdődik
2001-2002. Bevezetjük a Felnőttoktatás Esti tagozatát
2001-2002. Felkészítés a kétszintű érettségi vizsgára
2002-2003. Megszűnik a Szakmunkások Szakközépiskolájának Levelező tagozata

Az iskola épületegyüttese