« 2023. október »
H K Sz Cs P Sz V
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Tinódi Gimnáziumért Alapítvány Kréta - elektronikus napló High-tech Biolabor
A+ A-
Tinódi Gimnáziumért Alapítvány

1% adószám: 19245728-1-18
az alapítvány számlaszáma: 10404735-47310517

 

Segítségükkel lehetőségünk nyílik arra, hogy támogassuk kiemelten tehetséges tanulóinkat abban, hogy részt vehessenek tanulmányi versenyeken, táborokban. Támogatjuk továbbá a tanulmányi kirándulásokat és színházlátogatásokat.

Ettől az évtől alapítványunk aktívan részt vesz a nagy hagyományokra visszatekintő Öregdiákok Baráti Találkozójának éves megrendezésében. A befolyt támogatásból továbbra is jutalmazzuk az ÖDBK által alapított díjjal azokat a végzős diákokat, akik a gimnáziumi évek alatt kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, öregbítették iskolánk hírnevét.

Köszönettel:

Kőszegi Zsanett
a Tinódi Gimnáziumért Alapítvány kuratóriumának elnöke

 

 

 

 


 

„nekem a kérés nagy szégyen,
adjon, úgy is, ha nem kérem”

Nagy László: Adjon az Isten

 

 

 

A Tinódi Gimnáziumért Alapítvány az alapító okiratban megfogalmazottak szerint pártoktól független szervezetként a következő célokat valósítja meg és az alábbi feladatokat látja el:

Segíti és támogatja

 • az oktatás hatékonyabbá tételét és tartalmi megújítását
 • az iskolai diákönkormányzat tartalmas működését, a gyermek- és ifjúsági érdekképviseletet
 • a diákok önállóságra, közösségi életre, a demokratikus jogok gyakorlására és kötelességtudatra nevelését
 • felhívásaival a diákok pályázati kultúrájának fejlődését
 • a kulturális örökség megóvását, a város történeti és természeti értékeinek feltárását és megőrzését
 • a tudományos tevékenységet, kutatást
 • a nevelést, oktatást, képességfejlesztést, ismeretterjesztést
 • a természet-, állat és környezetvédelmet
 • a sporttevékenységet

Az alapítvány

 • felkutatja a céljai megvalósítását segítő anyagi és egyéb eszközöket, gazdálkodik vagyonával
 • ebből pályázatok útján támogatásokat nyújt
 • alapítványi díjat létesít

Az alapítvány kuratóriuma működési szabályzatának megfelelően legalább évi két ülést tart, ezen:

 • megvitatja a rendelkezésre álló összeg felhasználásának mértékét és a pályázatok útján támogatandó tevékenységek főbb területeit
 • dönt a benyújtott pályázatok támogatásáról
 • az első kuratóriumi ülést követően és a tanévzárón ünnepélyesen kihirdeti a pályázatok eredményeit, a nyertesek névsorát.

A kuratórium a pályáztatás útján történő forráselosztással fejleszteni kívánja a diákság pályázati kultúráját, és a tanulók, diákok, diákközösségek kezdeményezőkészségét. A pályázatok általános és egyetlen feltétele, hogy megfeleljenek az alapítvány céljainak.

A kuratórium támogatja

 • a nyelvtanulást: A benyújtott pályázatok figyelembevételével a felsőfokú, ill. a kettő vagy több középfokú C-típusú nyelvvizsgával rendelkező diákok a nyelvvizsga díjának a rendelkezésre álló keretösszeg által megszabott határokon belül rendelkezésre álló részét megtéríti.
 • a továbbtanulást
 • a kultúrtevékenységet: A tanulók aktív (önképzőkör, diákklub, a diákírók, diákköltők országos  találkozóján való részvétel,), mind a passzív (pl. színházlátogatás) tevékenységét.
 • a képzőművészeti tevékenységet: Az iskolánkban magas színvonalon működő, nemzetközi sikereket is elérő rajzszakkör tevékenységének, ill. az egyes tehetséges szakköri tagok javadalmazása és az  iskolai énekkar támogatása.
 • Az iskolánkban hagyományosan minden évben megrendezett, az egész tanévet átfogó osztályok közötti műveltségi vetélkedőt.
 • a kiemelkedő tanulmányi munkát: A pénzdíjas tanulmányi versenyeken eredményesen szereplő diákjaink nevezési díját, a verseny jellegéből adódó költségeket a pályázónak visszatéríti.
 • az iskolán kívüli ismeretszerzést: Pl. az ÖKO-tábor megrendezését, sátrak és hálózsákok vásárlására biztosított támogatást a gimnáziumon belül működő Túratábor számára.
 • a sporttevékenységet: Pl. az admonti Stiftgimnáziummal fenntartott testvériskolai kapcsolat keretében évente megrendezett sítábor megrendezését, ill. a kiemelkedő tanulmányi és sporteredményeket felmutató diákok kedvezményes részvételét.