« 2024. április »
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Tinódi Gimnáziumért Alapítvány Kréta - elektronikus napló High-tech Biolabor
A+ A-
Tinódi Gimnáziumért Alapítvány

1% adószám: 19245728-1-18
az alapítvány számlaszáma: 10404735-47310517

 

Az elmúlt évben – nagylelkű adományaiknak köszönhetően – alapítványunk támogatta:

 • a különböző tanulmányi versenyeken, konferenciákon részt vevő diákokat,
 • a kiemelkedő eredményeket elért végzős tanulókat,
 • az énekkari kirándulásokat, túlélő túrákat,
 • a két sikeres nyelvvizsgával rendelkező végzős diákokat,
 • valamint tanulóink színház- és kiállításlátogatásait és az osztályok múzeumlátogatásait.

A jövőben ezen támogatások mellett alapítványunk még inkább hangsúlyt fektet a hagyományok ápolására: továbbra is szívügyünknek tekintjük a nagy hagyományokra visszatekintő Öregdiák Találkozó színvonalas megrendezését, melyre minden évben szeretettel várjuk a gimnáziumunkban végzett jubiláló osztályokat.

Kőszegi Zsanett
a Tinódi Gimnáziumért Alapítvány kuratóriumának elnöke

 

 

 

 


 

„nekem a kérés nagy szégyen,
adjon, úgy is, ha nem kérem”

Nagy László: Adjon az Isten

 

 

 

A Tinódi Gimnáziumért Alapítvány az alapító okiratban megfogalmazottak szerint pártoktól független szervezetként a következő célokat valósítja meg és az alábbi feladatokat látja el:

Segíti és támogatja

 • az oktatás hatékonyabbá tételét és tartalmi megújítását
 • az iskolai diákönkormányzat tartalmas működését, a gyermek- és ifjúsági érdekképviseletet
 • a diákok önállóságra, közösségi életre, a demokratikus jogok gyakorlására és kötelességtudatra nevelését
 • felhívásaival a diákok pályázati kultúrájának fejlődését
 • a kulturális örökség megóvását, a város történeti és természeti értékeinek feltárását és megőrzését
 • a tudományos tevékenységet, kutatást
 • a nevelést, oktatást, képességfejlesztést, ismeretterjesztést
 • a természet-, állat és környezetvédelmet
 • a sporttevékenységet

Az alapítvány

 • felkutatja a céljai megvalósítását segítő anyagi és egyéb eszközöket, gazdálkodik vagyonával
 • ebből pályázatok útján támogatásokat nyújt
 • alapítványi díjat létesít

Az alapítvány kuratóriuma működési szabályzatának megfelelően legalább évi két ülést tart, ezen:

 • megvitatja a rendelkezésre álló összeg felhasználásának mértékét és a pályázatok útján támogatandó tevékenységek főbb területeit
 • dönt a benyújtott pályázatok támogatásáról
 • az elnyert pályázatokról szóló határozatot az adott kuratóriumi ülés utáni tíz napon belül megjelenteti az iskola honlapján az Alapítványunk – Határozatok menüpont alatt

A kuratórium a pályáztatás útján történő forráselosztással fejleszteni kívánja a diákság pályázati kultúráját, és a tanulók, diákok, diákközösségek kezdeményezőkészségét. A pályázatok általános és egyetlen feltétele, hogy megfeleljenek az alapítvány céljainak.

A kuratórium támogatja

 • a nyelvtanulást: A benyújtott pályázatok figyelembevételével a felsőfokú, ill. a kettő vagy több középfokú C-típusú nyelvvizsgával rendelkező diákok nyelvvizsga díjának egy részét megtéríti a rendelkezésre álló keretösszeg által megszabott határokon belül.
 • a kulturális tevékenységet: A tanulók aktív (a diákírók, diákköltők országos  találkozóján való részvétel) és passzív (pl. színházlátogatás, tanulmányi kirándulás keretében múzeumlátogatás) tevékenységét.
 • a művészeti tevékenységet: Az iskolánkban magas színvonalon működő rajzszakkör tevékenységének, ill. a tehetséges szakköri tagok javadalmazása és az  iskolai énekkar támogatása is feladatunk.
 • a kiemelkedő tanulmányi munkát: Támogatjuk az osztályoknak szervezett iskolai vetélkedőket. Hozzájárulunk a minden évben meghirdetett Tinódi-Szeibert pályázat helyezettjeinek jutalmazásához. Alapítványunk adományozza a Dr. Dobozy Imréné által alapított Medvegy Antal díjat a legkiválóbb végzős tanulónak. Visszatérítjük a pénzdíjas tanulmányi versenyeken eredményesen szereplő diákjaink nevezési díját, illetve a verseny jellegéből adódó költségeket a pályázónak.
 • a képességfejlesztést: Támogatjuk a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók segítésére alkalmas fejlesztőeszközöket.
 • az iskolán kívüli ismeretszerzést: Támogatjuk a túlélőtúra és egyéb kirándulások megvalósításhoz szükséges eszközvásárlást.
 • a sporttevékenységet: Pl. az admonti Stiftsgymnasiummal fenntartott testvériskolai kapcsolat keretében évente megrendezett sítábor megszervezését, ill. a kiemelkedő tanulmányi és sporteredményeket elérő diákok kedvezményes részvételét.
 • a város történeti értékeinek megőrzését, a diákok közösségi életre nevelését: Támogatjuk a nagy múltra visszatekintő, az országban talán egyedülálló Öregdiák Találkozó évenkénti megszervezését. Támogatjuk az ÖDBK-díjat, amelyet a tantestület azon végzős diákoknak ítél meg, akik a négy év során kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el és a közösségért aktívan tevékenykedtek.