« 2024. április »
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Tinódi Gimnáziumért Alapítvány Kréta - elektronikus napló High-tech Biolabor
A+ A-
Tanítóképzős találkozó
Hatvan éve érettségiztek

Hat­vanéves érettségi találko­zót rendeztek a sárvári Tinódi gimnáziumban. Az iskola igazgatónője, He­vér Mihályné szívélyesen fogadta az „öreg diáko­kat”, Kondora István pol­gármester pedig emlék­lapot adott át a 60. évfor­duló és a sárvári évek emlékére.

 

Az első sorban Móricz Iván, Nagy Imre, Berta Imre és Tót Ferenc, a második sorban Péntek László, Németh János, Böhm Ernő, Csempesz Károly és Császár József látható

Idén kilencen találkoztak a volt osztályteremben. Az utóbbi időben minden évben összejönnek egy-egy koccintásra és beszélgetésre. Elénekelték a tanítóképzős indulót, amelynek szövegét Ács László iskolatársuk, ze­néjét Budaker Gusztáv zene­tanár írta.

Hatvan évvel ezelőtt a pa­tinás Kőszegi Tanítóképző éppen Sárváron működött. A most jubiláló osztály diákjai azok közé tartoztak, akik a két évet itt tanulták végig, készülve tanítói hivatásukra. Ennek az osztálynak elég mostoha sors jutott: első év­ben a Jurisics-gimnazisták­kal voltak egy épületben és diákotthonban. Másodikban külön terelték őket az úgy­nevezett Keltzbe, ahol az is­kola és a diákotthon is volt, de már önál­lóan. A harmadik és negyedik évet Sárvá­ron tanulták végig a gimnázium épületé­ben és a vasútállo­máshoz kőzeli kollé­giumban. Minden reggel nótaszóval vonultak végig a város utcáin. Az itt lakók hamar megkedvelték ezt a reggeli nótázást, és nyitott ablakokból integettek jó tanulást kívánva. A ne­gyedik év végén mindenkinek a bizonyítványába beke­rült: „1955. május 16-án az érettségi vizsgát megkezd­te." Huszonnégyen kezdték az érettségit és mind sikere­sen be is fejezték.

Ezt ünnepelték most a Ti­nódi gimnáziumban, volt is­kolájukban.

Megemlékeztek az iskola és a diákotthon vezetőiről, tanáraikról. Dr. Kővári Fe­renc szinte mindvégig elkí­sérte az osztályt: az első, harmadik és negyedik évben volt igazgatójuk, a második évben Takács Bé1a. Emléke­zetük szerint 47 tanár taní­totta őket a négy évben. Az osztályfőnökök voltak: Smidt Béla, Dombai Olga, Szopos Lászlóné és Med­vegy Antal. Tudomásuk sze­rint egy tanáruk él, Horváth ­János művésztanár. Még megvan az eredeti tablójuk, a Jurisics Gimnázium Kollégiumában őrzik. Fénykép készült róla, 60-as felirattal, ame­lyet mindenki megka­pott.

A megemlékezés­ alatt két mécses égett az asztalon: egyik az elhunyt tanárok, másik a már nem élő osztálytársak emlékére.

 

Fényképek