« 2022. december »
H K Sz Cs P Sz V
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Tinódi Gimnáziumért Alapítvány Kréta - elektronikus napló High-tech Biolabor
A+ A-
Egyetemi élet Budapesten
avagy játék a mozaikszavakkal

University Life in Budapest or Playing Around with Acronyms

Later in November, a Tinodi School alumni Tunde Takacs (former 12.B class student), who is in her first year at the Faculty of Commerce and Marketing at BBS (Budapest Business School) returned to her old beloved school to give a presentation to Tinodi students about preparation for university, life in the campus, the AIESEC student organisation and the meaning of everyday acronyms used in higher education. The English-speaking presentation was attended by Ms Kovacs’s two groups from classes 12.A and 11.B. Tundi’s Power Point presentation consisted of three parts.

As for the first part, Tundi shared her personal experience with the enthusiastic audience about the difficulties of choosing a career, she emphasized the increasing importance of advanced level final exams and language exams in the current entrance system as well as she depicted the advantages and disadvantages of life in the capital city.

As for the second part, she talked about university life, more difficult and less difficult subjects, suggested grades. It turned out what BBS (Budapest Business School), CCCT (College of Commerce, Catering and Tourism) and ZH (a university test paper most probably written in a closed place) stand for and where one can get the best Turo Rudi (a cheese roll covered with chocolate) on the territory of the university campus. She told us about a student organisation called AIESEC, which is an international non-profit organisation of which Tunde is a member. Broadly speaking, AIESEC is meant to provide students in higher education institutions of 111 countries with the chance to improve and explore their talents and skills as well as meet other undergraduates and get engaged in joint projects which will have a positive impact on both the economy and society. Its vision is BHAG (Big Hairy Audacious Goal), that is ’Engage and develop every young people in the world’ and it includes the slogans of leadership, diversity, excellence and sustainability).

Finally, Tundi spoke about her experience in an AIESEC camp, which she was happy to participate in. AIESESC camps help university students use their communication skills in English, put theory into practice and besides make new friends, have parties or simply have fun.

The success of the presentation was guaranteed by Tundi’s lovely personality, the students’ positive attitude to the issue, their love of the language and last but not least the sweets with which Tundi treated us.

Takács Anna és Hannos Attila
11.B osztályos tanulók

 

Magyarul:

November végén iskolánk volt 12. B osztályos tanuló tanulója, Takács Tünde, aki jelenleg a BGF (Budapesti Gazdasági Főiskola) elsőéves kereskedelem és marketing szakos hallgatója, azzal a céllal érkezett vissza régi kedves iskolájába, hogy előadást tartson a tinódis diákoknak a felvételire való felkészülésről, az egyetemi életről, az AIESEC diákszervezetről és a felsőoktatásban nap mint nap használt mozaikszavak megfejtéséről. Az angol nyelvű bemutatót Kovács Beáta tanárnő két csoportja hallgatta meg: a 12.A és a 11.B osztály. A Power Point prezentációval színesített előadás három részre tagolódott.

Az elsőben Tündi saját személyes tapasztalatait osztotta meg a lelkes hallgatósággal a pályaválasztási döntések nehézségeiről hangsúlyozva az emelt szintű érettségi és nyelvvizsgák egyre növekvő fontosságát a jövő felvételi rendszerében. Továbbá mérlegelte a fővárosi lét előnyeit és hátrányait.

A második részben az egyetemi életről mesélt, nehéz és kevésbé nehéz tantárgyakról, megajánlott jegyekről. Kiderült, mit jelentenek a következő szavak: BBS (Budapest Business School), KVIK (Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar), ZH (zárthelyi) és hol kapható a legjobb Túró Rudi az egyetem területén. A továbbiakban az AIESEC nevű NGO diákszervezetről, melynek Tünde is tagja, tudhattunk meg részletes információkat. Nagyvonalakban felvázolva, az AIESEC egy nemzetközi, fiataloknak szóló szervezet, amely lehetőséget ad a világ 111 országában a felsőoktatásban tanuló hallgatóknak, hogy felfedezzék és fejlesszék a bennük rejlő képességeket, készségeket, találkozzanak egymással, miközben olyan projektekben vehetnek részt, amelyek pozitív hatással vannak a gazdaságra és a társadalomra. Víziójuk, hogy fejlődjön és összefogjon a világon élő összes fiatal. Értékrendjükben szerepel a vezetőkészség gyakorlása, a fenntarthatóság, a minőség és a sokoldalúság jelszava.

Végül Tündi az AIESEC-es táborokról mesélt, melyekben örömmel vett részt. Ezek az úgynevezett AIESEC camp-ek nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a diákok fejlesszék nyelvtudásukat, alkalmazzák gyakorlatban az elméleti ismereteiket, és mindezek mellett új barátságokat kössenek, bulizzanak vagy egyszerűen csak jól érezzék magukat.

Az előadás sikerét garantálta Tündi elragadó személyisége, a diákok téma iránti fogékonysága, az angol nyelv szeretete és végül, de nem utolsó sorban a Tündi által osztott cukorkák.