« 2017. augusztus »
H K Sz Cs P Sz V
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
A+ A-
Nyolcadikosoknak
Tájékoztatás a beiratkozásról

Tájékoztatás az ingyenes tankönyvellátás 5-9. évfolyamokra történő kiterjesztéséről és az ezzel kapcsolatos teendőkről.

 

A tankönyvrendeléssel kapcsolatos további tudnivalók a beiratkozó kilencedikesek számára:

 

Az ingyenesen kapott könyvekre vigyázni kell, beleírni, belefirkálni nem szabad. Ezek a könyvek bekerülnek a könyvtár állományába, és a következő tanévben az iskolába bejövő 9. évfolyamos diákok számára kerülnek újra kiosztásra. A nyelvkönyvek munkatankönyvek, tehát azokat nem kell visszaadni, azokba bele is írhatnak a tanulók, ezeket mindenkinek megrendeljük.

Az alábbi tankönyveket csak a tanulmányok befejezése után kell a könyvtárba visszaadni:

Történelmi atlasz középiskolásoknak

Földrajzi atlasz

Történelem tankönyv

Négyjegyű függvénytáblázatok

Irodalom tankönyv és szöveggyűjtemény

 

Aki nem szeretné visszaadni a könyveket év végén, önállóan (egyénileg vagy csoportosan) augusztus elejétől az alábbi linken tudja a tankönyveket megvásárolni valamivel drágábban, mint ahogyan azt az iskola kapja. http://webshop.kello.hu/

 

 

Az adatfelvétel meggyorsítása céljából kérjük, hogy a beiratkozás időpontja előtt (2017. június 20-ig)  a hivatalos okmányok alapján (beiratkozáskor is szükségesek) szíveskedjenek kitölteni az alábbi címen található digitális űrlapot: www.sarvaritinodi.hu/adatok

Amennyiben nem sikerül otthon kitölteni, a helyszínen számítógépet tudunk biztosítani.


A gimnáziumba felvett tanulók beiratkozásának időpontja:

– 2017. június 23. 8-12-óráig

A beiratkozáskor szükséges:

– általános iskolai bizonyítvány

– „Jelentés 6-18 éves fiúkról-leányokról” című egészségügyi nyomtatvány

Nemzeti egységes kártyarendszer adatlap diákigazolvány igényléshez

2012. január 1-től a diákigazolvány igénylési folyamata teljesen elektronikus lett, a fénykép és aláírás felvételét az új igénylési folyamat szerint az okmányirodák végzik külön szolgáltatásként. A fényképezést kérjük a beiratkozás előtt elvégezni.

– befizetendő összeg

◙  iskolajelvény 800 Ft

◙  biztosítás köthető

◙  matrózblúz vásárolható kb. 4200 Ft

– tankönyvrendelés

 


A szakgimnáziumba felvett tanulók beiratkozásának időpontja:

– 2017. június 22. 9-12-óráig (védőnői szűrés 9.00-11.00, orvosi vizsgálat 11.00-13.00)

A vendéglátóipar ágazati oktatásra jelentkezők (0605 kód) részére kötelező pályaalkalmassági és orvosi vizsgálatot is szervezünk.

A beiratkozáskor szükséges:

– általános iskolai bizonyítvány

– „Jelentés 6-18 éves fiúkról-leányokról” című egészségügyi nyomtatvány

Nemzeti egységes kártyarendszer adatlap diákigazolvány igényléshez

2012. január 1-től a diákigazolvány igénylési folyamata teljesen elektronikus lett, a fénykép és aláírás felvételét az új igénylési folyamat szerint az okmányirodák végzik külön szolgáltatásként. A fényképezést kérjük a beiratkozás előtt elvégezni.

– befizetendő összeg

◙  iskolajelvény 800 Ft

◙  biztosítás köthető

◙  matrózblúz vásárolható 4200 Ft

– tankönyvrendelés


Prezentáció

Nyílt napi prezentáció

Tisztelt Érdeklődő!

Iskolánk 65 éves, kínálata mindenkor rugalmasan alkalmazkodott az igényekhez, valamint a törvényi előírásokhoz.

Tevékenységünk sokszínű: nappali rendszerű négyévfolyamos gimnáziumi és szakgimnáziumi képzés, érettségizettek számára szakképzés, továbbá esti rendszerű felnőttoktatás.

Érdeklődés és képességek szerint differenciálunk.

Évek óta több mint 500 tanulónk van, a diákok fele vidékről bejáró. Esztétikusan kialakított környezetben, jó hangulatú közösségekben dolgozunk, szabadidős programok és sportolási lehetőségek színesítik az oktatást.

Iskolánk vállalja, hogy felkészíti diákjait az emelt szintű érettségi vizsgára magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, angol nyelv, német nyelv, fizika és biológia tantárgyakból, a középszintű érettségi vizsgára a kötelező vizsgatárgyakon túl informatikából, kémiából, földrajzból. A közismereti érettségi vizsgatárgyak mellett felkészítünk a szakmai ágazati érettségi vizsgára turisztikai ismeretek és vendéglátóipar ismeretek vizsgatárgyakból. Amennyiben igény van további tantárgyakból érettségire való felkészítésre, azt a létszámtól és a rendelkezésre álló óraszámtól függően biztosítjuk.

A tehetséggondozáshoz szakköröket, a hátránykompenzáláshoz korrepetálásokat szervezünk.

A gimnazista tanulóknak a 10. évfolyamtól lehetőségük van az „Utazás & Turizmus” akkreditált érettségi tantárgy választására.

Oktatunk sajátos nevelési igényű tanulókat szakértői és rehabilitációs bizottság vagy nevelési tanácsadó szakvéleményének figyelembevételével.

Iskolánk ECL és ORIGÓ nyelvvizsgahely.

 

 

 


 

Iskolánk OM azonosítója: 2 0 3 0 6 3

Gimnázium

0601 emelt szintű oktatás matematika és angol nyelv tantárgyból (14 fő)

0602 emelt szintű oktatás biológia és angol nyelv tantárgyból (14 fő)

0603 emelt szintű oktatás angol nyelv és német nyelv tantárgyból (28 fő)

Szakgimnázium

0604 turisztika ágazati oktatás (16 fő)

0605 vendéglátóipar ágazati oktatás (16 fő)

 

 

 

 

 

 

 

Gimnáziumi képzés

9.A Reál osztály (0601 vagy 0602 kód)

 • A matematika oktatása csoportbontásban folyik. Az egyik csoport emelt szinten, 5 órában tanulja a tantárgyat.
 • Az angol nyelvet mindenkinek heti 5 órában, kezdő és haladó csoportban oktatjuk.
 • Biológiából az emelt óraszám lehetővé teszi tudományos munkamódszerek felhasználását és gondolkodást fejlesztő gyakorlati vizsgálatok kivitelezését a High-tech Biolaborban.
 • Felkészítés az emelt szintű érettségi vizsgára és az egyetemi/főiskolai továbbtanulásra reál tantárgyakból.

0601 vagy 0602 kód: A felvételi rangsort a hozott pont (50%),
a matematikából tett központi felvételi vizsga eredménye (40%),
illetve az anyanyelvi feladatlap eredménye (10%) határozza meg.

 

 

9.B Idegen nyelvi osztály (0603 kód)

 • Emelt szintű oktatás angol és német nyelvből (heti 5-5 óra) az osztály minden tanulója részére kezdő illetve haladó csoportban. A csoportbontás a tudásszint felmérése után történik.
 • Felkészítés az emelt szintű érettségi vizsgára és az egyetemi/főiskolai továbbtanulásra humán tantárgyakból.

0603 kód: A felvételi rangsort a hozott pont (50%),
a matematikából tett központi felvételi vizsga eredménye (10%),
illetve az anyanyelvi feladatlap eredménye (40%) határozza meg.

 

 

A gimnazista tanulóknak a 10. évfolyamtól lehetőségük van az „Utazás & Turizmus” akkreditált érettségi tantárgy választására.

 

Szakgimnáziumi képzés

9.C osztály

Vendéglátás-turisztika szakmacsoport

TURISZTIKA ágazat
0604 kód

A középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével a szállodai recepciós szakképesítés szerezhető meg. Két idegen nyelv (angol és német nyelv) tanulása kötelező.

Az érettségi vizsga kilépési pont, diákjaink más irányban is továbbtanulhatnak (pl. felsőoktatás) vagy 1 év múlva kimenet:

 • turisztikai szervező, értékesítő
 • idegenvezető

VENDÉGLÁTÓIPAR ágazat
0605 kód

Egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges.
A középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével a pincér szakképesítés szerezhető meg.

Az érettségi vizsga kilépési pont, diákjaink más irányban is továbbtanulhatnak (pl. felsőoktatás) vagy 1 év múlva kimenet:

 • vendéglátásszervező

Gimnáziumban érettségizettek két év alatt szakképzési évfolyamok elvégzésével a következő szakképesítéseket szerezhetik meg:

 • turisztikai szervező, értékesítő
 • idegenvezető
 • vendéglátásszervező
 • cukrász
 • pincér
 • szakács


A szakképzéshez helyben rendelkezésre áll tankonyha, tanétterem, taniroda és demonstrációs terem, a nyári szakmai gyakorlatot az iskola szervezi.

 

 

Hozott pontok számítása

Magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, biológia, fizika, kémia, földrajz tantárgyakból a 7. évfolyam végén illetve a 8. évfolyam félévkor elért érdemjegyek alapján történik.

 

 

Szabadidő

Sportolási lehetőségek (diáksport egyesület, tömegsport)

 • labdajátékok
 • kézilabda (fiú, leány)
 • kosárlabda (fiú)
 • röplabda (leány)
 • labdarúgás (fiú)
 • atlétika, torna (felvételi előkészítő)
 • aerobik, tenisz, falmászás, lovaglás, teke
 • úszásoktatás


Választható foglalkozások

 • szakkörök (igény szerint)
 • énekkar
 • önképzőkörök
 • táncoktatás
 • gépjárművezetői tanfolyam
 • elsősegélynyújtó tanfolyam


Hagyományos rendezvényeink

 • Tinódi Kupa atlétikai verseny
 • Karácsonyi hangverseny
 • Tinódi ünnepség
 • Diákírók, diákköltők találkozója
 • Öregdiákok találkozója
 • gólyabál, szalagavatók, ballagás
 • diáknap, farsangi bál
 • sítábor, vízi tábor, túratábor, ifjúsági találkozók, osztálykirándulások
 • színházlátogatások
 • bérletes előadások (színház, hangverseny, opera)

 

Felvételi ügyekben tájékoztatást ad

Hevér Mihályné igazgató
Némethné Rádl Krisztina igazgatóhelyettes
Guba Klára gyakorlatioktatás-vezető