« 2022. augusztus »
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Tinódi Gimnáziumért Alapítvány Kréta - elektronikus napló High-tech Biolabor
A+ A-
Díjazott tanáraink
Haraszti Zsolt

 

Haraszti Zsolt Gárdonyi Géza Érdemérem kitüntetésben részesült pedagógusi hivatástudattal végzett, kiváló oktató-nevelő és tehetséggondozó munkájának, valamint példamutató sportolói tevékenységének elismeréseként.

 

 

 

 

 

 

Pedagógusnapon emléklapot vehettek át a jövő nemzedékért végzett áldozatos nevelő-oktató munkájukért

Nagy Péterné, van Waardenné Csete Ildikó, Némethné Rádl Krisztina, Grodvalt Ottó, Hevér MihálynéNagy Péterné példamutató pedagógusi hivatástudattal magyar nyelv és irodalmat tanít iskolánkban. Magas színvonalú szaktanári munkájának következményeként tehetséges tanítványai kiemelkedő eredményeket érnek el jelentős tanulmányi, művészeti versenyeken. Szívesen vállal a tanórákon kívül is alkotó tevékenységet szakterületével összefüggő feladatokban. Ünnepi műsorok, színdarabok rendezése, színházlátogatások szervezése, az iskola hagyományos rendezvényeinek támogatása, osztályfőnöki programok koordinálása fűződik a nevéhez.

van Waardenné Csete Ildikó a Tinódi Gimnázium osztályfőnöki munkaközösségének vezetője, az Öregdiákok Baráti Körének titkára, a nevelőtestület meghatározó személyisége, kiváló német nyelvtanár. Széles körű szakmai és személyes kapcsolatrendszerével segíti az intézmény pedagógiai értékeinek, hagyományainak megőrzését. Támogatja kollégáit az iskolai nevelési-oktatási problémák megoldásában, jó érzékkel ismeri fel a tanulók tanulási vagy személyiségfejlődési nehézségeit, képes számukra segítséget nyújtani vagy más szakembertől segítséget kérni.

Némethné Rádl Krisztina igazgatóhelyettes nagy energiával, odafigyeléssel irányítja, szervezi az iskola életét, támogatja a pedagóguskollégák szakmai munkáját. Elkötelezett az iskola céljainak, pedagógiai programjának, házirendjének megfelelő értékteremtő oktató-nevelő munka iránt. A problémamegoldásban kezdeményező, aktív szerepet tölt be. Visszajelzései, értékelései világosak, egyértelműek, tárgyszerűek, véleményét a pedagógusszakmát érintő kérdésekről tiszteletben tartják munkatársai. Az idegen nyelvi szakmai munkaközösség munkájában, az Origo és az ECL nyelvvizsgahely működtetésében meghatározó szerepet tölt be.

Grodvalt Ottó informatikai igazgatóhelyettes szakmai hozzáértése, lelkiismeretes hozzáállása lehetővé teszi, hogy az intézményvezetés az oktatásszervezési és az adminisztrációs tevékenységet számítógépes rendszer segítségével végezze. Értékteremtő, követendő mintát mutat a tanároknak és a diákoknak a digitális eszközök funkcionális használatának terén. Ösztönzi és fáradhatatlanul segíti kollégáit az IKT-eszközök alkalmazásakor. Az együttműködés, a kommunikáció elősegítésére online közösségeket hoz létre, webes felületeket működtet. Aktívan részt vesz az intézményi innovációkban, a pályázatokban.

 

 

 

A Pedagógusok Szakszervezete Csikós Györgyné kollégát Eötvös József ezüst emlékérem kitüntetésben részesítette.

1973 óta tagja a Pedagógusok Szakszervezetének, 1986-tól vezetője az alapszervezetnek.

Titkárként tagja volt a Járási Bizottságnak, később a Körzeti Bizottságnak. Ötleteivel, véleményével mindig segítette a Bizottság munkáját. Lelkiismeretesen végezte alapszervezeti titkári munkáját, jól kialakított érvrendszerével eredményesen képviselte a munkahelyi vezetőkkel szemben a tagtársai érdekeit. Jó szervezőkészségének köszönhetően hosszútávon folyamatosan tudta a taglétszámot növelni, ezzel is erősítve a szakszervezeti életet. Köztiszteletnek örvend kollégái körében, sokat dolgozik az iskolai munkáján kívüli területen is.

Következetes, pontos, körültekintő vezető, akire mindig lehet számítani.